E-kurs

Moduł 1 – Najlepsze praktyki w zakresie samodzielnego uczenia się


Moduł 2 – Najlepsze praktyki w zakresie nauki języków obcych


Rozdział 6
Czytanie

Rozdział 7
Słuchanie

Rozdział 8
Pisanie

Rozdział 9
Mówienie