Περιγραφή Έργου

Περιγραφή Έργου

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, δύο γεγονότα έχουν καταστεί προφανή: υπήρξε μια ευρεία απώλεια θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκείνοι που σήμερα ειναι άνεργοι έχουν τώρα μια μοναδική ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους για να έχουν περισσότερες πιθανότητες απασχόλησης.
Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, χιλιάδες άνθρωποι αποφάσισαν να μάθουν ή να συνεχίσουν εκμάθηση μιας από τις πιο εμπορεύσιμες δεξιότητες για την απασχόληση:την ξένη γλώσσα. Πολλοί ιστότοποι αναζήτησης εργασίας συνέστησαν επίσης στα άτομα που δεν εργάζονται να αφιερώσουν χρόνο για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα για να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και είναι γεγονός πως πολλοί προσπαθούν να το κάνουν.

Το αντικείμενο του έργου είναι να διευκολύνει τους μαθητές ξένων γλωσσών να μάθουν μια γλώσσα στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, θα παρέχει μια επιλογή πόρων υψηλής ποιότητας που διατίθενται δωρεάν στο Διαδίκτυο (OER) και θα τους συγκεντρώσει σε έναν σχετικό και πλήρως ενημερωμένο ιστότοπο.
Αυτό το έργο θα παράγει επίσης καθοδήγηση σε μαθητές ξένων γλωσσών σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πόρων για την υποστήριξη αυτο-κατευθυνόμενης μάθησης ξένων γλωσσών. Η καθοδήγηση θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικού μαθήματος και θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι χρήστες γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τους πόρους που διατίθενται στον ιστότοπο. Αυτό θα διευκολύνει τους μαθητές ξένων γλωσσών να εμπλακούν σε αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης και να αναβαθμίσουν τελικά τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα της επιλογής τους εντελώς δωρεάν.

Συμμετέχοντες

Το έργο στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν μια γλώσσα στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε χωρίς καμία χρέωση και με την υποστήριξη των ηλεκτρονικών μαθημάτων που αναπτύχθηκαν για αυτόν τον στόχο.

Παρόλο που αυτός ο ιστότοπος καλωσορίζει κάθε δυνητικό χρήστη, θα χαρούμε πολύ να υποστηρίξουμε άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να στηρίξει μεταξύ άλλων:

• Μαθητές με γεωγραφικά εμπόδια (άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες / αγροτικές περιοχές με χαμηλό βαθμό αστικοποίησης)
• Μαθητές με εκπαιδευτικές δυσκολίες
• Μαθητές με οικονομικά εμπόδια (άνεργοι ή άτομα που ζουν σε νοικοκυριό με χαμηλό εισόδημα)
• Μαθητές με κοινωνικά εμπόδια (LGBTQ, μετανάστες, κ.λπ.)
• Εκπαιδευόμενοι, που είναι πρόσφυγες, ή αιτούντες άσυλο

Εάν το διαβάζετε, μεταδώστε το μήνυμα!
Μοιραστείτε αυτόν τον ιστότοπο με κάθε πιθανό μαθητή ξένων γλωσσών

Επίπτωση

Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη:
Με την υλοποίηση αυτού του έργου, οι συνεργάτες στοχεύουν να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό και να διευκολύνουν τη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο, με στόχο:

  • Καλύτερη προετοιμασία των ενηλίκων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργοδοτών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της καθημερινής ζωής
  • Βελτίωση δεξιοτήτων ψηφιακής εκπαίδευσης
  • Η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης
  • Θετικά αποτελέσματα της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, οδηγώντας σε πιο θετικές απόψεις για την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση γενικά
  • Ανάπτυξη νέων ποιοτικών Ανοικτών Πόρων Μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτοκατευθυνόμενους μαθητές μιας ξένης γλώσσας
  • Προώθηση της χρήσης Ανοικτών Πόρων Μάθησης από καθηγητές σε επίσημες ρυθμίσεις διδασκαλίας για τη συμπλήρωση της παροχής διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο