Μήνας: Απρίλιος 2023

Logo Learning Foreign Languages Online
News

Υποστήριξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών: για τον 21ο αιώνα

Η αυτοκατευθυνόμενη εκμάθηση γλωσσών έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και υπάρχουν πλέον αμέτρητα διαδικτυακά εργαλεία και χώροι με μεγάλες δυνατότητες μάθησης. Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της επικοινωνιακής επάρκειας στις ξένες γλώσσες, το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ), δημιουργήθηκε το 2001 και δίνει μεγάλη έμφαση στη “χρήση μιας […]