Μήνας: Μάρτιος 2023

Logo Learning Foreign Languages Online
News

Το Γλωσσικό Αγχος και ο Αυτοκατευθυνόμενος Μαθητής

Το άγχος κατά τη διάρκεια της εκμάθησης γλωσσών έχει ερευνηθεί εκτενώς και έχουν εντοπιστεί πολλά στοιχεία ως πιθανές αιτίες. Έχει διαπιστωθεί ότι το άγχος σε μια αίθουσα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, είτε πρόκειται για φυσική είτε για εικονική τάξη, διαφέρει από άλλους τύπους άγχους και ότι επηρεάζει αρνητικά τόσο την επάρκεια όσο και τον ρυθμό κατάκτησης […]