Μήνας: Μάι 2023

News

Πρόσβαση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μέσω ελεύθερων εκπαιδευτικών πηγών (ΑΕΠ)

Τα μαθησιακά, διδακτικά και ερευνητικά υλικά σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δημοσιεύονται με ανοικτή άδεια χρήσης, επιτρέποντας την ελεύθερη πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή και αναδιανομή από άλλους, είναι γνωστά ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) (UNESCO, 2022). Οι εκπαιδευτικοί πόροι παρέχουν στους χρήστες δικαιώματα που […]