Mjesec: travanj 2023.

Logo Learning Foreign Languages Online
News

Podrška društvenih medija u učenju stranog jezika: Izazovi i strategije za 21. stoljeće

Samostalno učenje jezika promijenilo se kao rezultat upotrebe digitalne tehnologije i sada postoje nebrojeni online alati i stranice s velikim potencijalom učenja. Okvir za procjenu komunikacijskog znanja stranih jezika, Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFR), stvoren je 2001. godine i snažno naglašava “korištenje jezika za samostalnu komunikaciju” (Mc Dermott., 2013). Informacijske tehnologije, posebice društveni […]